Communicatiestrategie

Grafisch ontwerp

Campagneconcept

Logo-ontwerp

Illustratie

Animatie

Webdesign

Tekstproductie

Event

TTYPE

TTYPE (Tracking and Tracing Your Pensions in Europe) is een programma van een aantal pensioenexperts uit verschillende Europese landen. In het consortium zitten Nederlandse pensioenuitvoerders als MN Services en PGGM, maar ook partijen uit Denemarken, Duitsland en Italië. Samen regelen zij de pensioenvoorzieningen voor vele miljoenen mensen.

deel deze pagina

Track and trace your pension in Europe

Europese Commissie / pensioenuitvoerders

Vraag

Stel: je hebt binnen Europa in een aantal landen gewerkt. Hoe zit dat dan eigenlijk met de hoogte van je pensioen? Het vergt tijd en geduld om daar achter te komen. Dat moet makkelijker kunnen, vond de Europese Commissie. Zij liet een consortium van pensioenexperts onderzoeken of een track en trace systeem voor ‘cross border-workers’ haalbaar zou zijn. Uitkomst? Ja, dit is haalbaar. Hoe ga je nu om met de communicatie hierover?

Aanpak

Als je complexe materie wilt overbrengen aan een pluriforme doelgroep dan helpt het om de boodschap terug te brengen tot de kern. Met visuele ondersteuning. Zodat het opvalt, maar zonder simplistisch over te komen.

Creatie

We kwamen tot een tamelijk on-Brusselse project- en animatiestijl rond een fictief persona, de Waalse kraanmachinist Guy. Met zijn verhaal hebben we alle invalshoeken met elkaar verbonden. We maakten animaties met Lego, 2D-animaties, een campagnewebsite, powerpointpresentaties en goodie bags.

Resultaat

De ‘klantreis’ van onze persona heeft de voorgestelde aanpak van TTYPE niet alleen helder uitgelegd, ook heeft Guy de vergadering van de Europese Commissie in 2015 en in 2016 aanzienlijk verluchtigd.

De Europese Commissie heeft inmiddels een nieuwe opdracht aan de markt gegeven om het systeem daadwerkelijk te bouwen. Zodra er resultaten zijn, zullen wij - én Guy - het laten weten.

TTYPE

TTYPE (Tracking and Tracing Your Pensions in Europe) is een programma van een aantal pensioenexperts uit verschillende Europese landen. In het consortium zitten Nederlandse pensioenuitvoerders als MN Services en PGGM, maar ook partijen uit Denemarken, Duitsland en Italië. Samen regelen zij de pensioenvoorzieningen voor vele miljoenen mensen.

Communicatiestrategie

Grafisch ontwerp

Campagneconcept

Logo-ontwerp

Illustratie

Animatie

Webdesign

Tekstproductie

Event

deel deze pagina