voor

Corporate communicatiebeleid
Positioneringsstrategie van het fonds
Slimme en relevante deelnemerscommunicatie
Communicatiecampagnes
Aantrekkelijke teksten en vormgeving
Animatie en infographics
Mediastrategie
Mediatraining van bestuurders of directie

Vechtlust+ pensioencommunicatie

Het vertrouwen in de pensioensector staat al jaren onder druk. Terecht, of onterecht, daar zijn de meningen over verdeeld. Waar echter geen twijfel over bestaat, is dat naast goede prestaties goede communicatie cruciaal is om het vertrouwen van deelnemers, maatschappij, media en politiek terug te winnen. Vechtlust+ helpt hierbij. Door kennis en jarenlange communicatie-ervaring binnen én buiten de pensioensector.

gedaald vertrouwen is ook een communicatiekwestie

Motivaction deed onderzoek naar de belangrijkste oorzaak achter het gedaalde vertrouwen in pensioenfondsen. Wat blijkt? Bij deelnemers leeft het idee dat de prestaties van de fondsen enorm achterblijven. Vreemd eigenlijk, want pensioenfondsen halen toch goede rendementen en werken tegen lage kosten? Wat wél aan de hand is, is dat er niet geleverd wordt waar deelnemers en gepensioneerden op hadden gerekend: een waardevast pensioen.

wat willen mensen van de pensioensector?

Dat deze collectieve misvatting heeft kunnen ontstaan, zit hem voor een belangrijk deel in de communicatie. Deelnemers willen:

  • Inzicht in wat er met hun geld gebeurt.
  • Eerlijke beloftes – ook als dat betekent dat je als fonds geen zekerheid kan geven.
  • Heldere, toegankelijke informatie.
  • Terug kunnen praten - communicatie die twee richtingen opgaat.
  • Maar wat misschien wel het belangrijkst is: timing en relevantie. Mensen willen relevante informatie ontvangen op de momenten dat zíj het nodig hebben: bij grote beslissingen, veranderingen of als bevestiging dat ze op koers zitten met hun inkomsten voor nu of voor later.

Dus: verscherp de digitale communicatiestrategie en zorg dat u doelgroepen beter kunt segmenteren. Maak communicatie eenvoudig en aantrekkelijk en zet een heldere activatiestrategie neer. Ook de corporate communicatie van pensioenfondsen vraagt in deze woelige tijd om herijking. Zorg voor een overtuigend verhaal: waarom moeten deelnemers bij u zijn?

Een second opinion op uw communicatieplannen

Kan het slimmer? Duurzamer? Goedkoper? Benut u alle kansen? En geeft het in voldoende mate uitvoering aan Pensioen 1-2-3? We geven input op uw externe communicatiestrategie, zowel op het gebied van deelnemerscommunicatie als corporate communicatie. En we helpen om intern de handen op elkaar te krijgen voor een vernieuwende aanpak.

Communicatie die aansluit bij de klantbehoefte

Elke groep wil op verschillende momenten andere informatie. Hoe ontsluit je deze informatie? Hoe maak je complexe materie behapbaar en aantrekkelijk? Vechtlust ontwikkelt heldere, sprankelende creatieve concepten en middelen die aansluiten op de belevingswereld van de deelnemer.

Strategie digitalisering en doelgroepsegmentatie

We weten dat veel pensioenuitvoerders nog niet standaard alle online gegevens van hun klanten verzamelen. Vechtlust kan helpen uw database rijker en daarmee uw communicatie goedkoper en relevanter maken.

Vechtlust+ pensioencommunicatie

Vechtlust+ Pensioencommunicatie is ontstaan uit een samenwerking tussen Bram van Els en Vechtlust. We zijn thuis op zowel het gebied van deelnemerscommunicatie als de corporate communicatie van pensioenfondsen. Met het Vechtlust-arsenaal aan vormgevers, tekstschrijvers, strategen en animatoren stellen we per project een dreamteam op maat samen.

Bram van Els

15 jaar ervaring in de pensioensector. Boardroom level adviseur en tegelijkertijd hands on. Werkte en werkt voor verschillende grote fondsen en uitvoeringsorganisaties. Van deelnemers- en corporate communicatie tot positionering, campagnes en mediastrategie. 

Eindverantwoordelijk, vast of op interim-basis. Op interim-basis als manager, of als woordvoerder van onder meer PME, PGGM, PFZW en de Pensioenfederatie. Ghostwriter. Traint pensioenbestuurders en directies voor mediaoptredens. Focust daarbij altijd op de inhoud. Kort van stof, robuuste stijl.

Je kunt de wereld niet in één dag veranderen. Je kunt wel voortdurend stappen zetten om een organisatie naar het volgende level te brengen. Bij Vechtlust verbinden we realiteitszin met gezond idealisme. Het is daarbij wel zo prettig dat u aan ons niet eerst hoeft uit te leggen waar de materie precies over gaat.

voor elkaar

De kracht van samen. Dat is de essentie van het Nederlandse pensioenstelsel. Bram van Els van Vechtplus+ schreef er in opdracht van de Pensioenfederatie een boekje over. De geschiedenis van ons pensioen in 90 pagina's.

Download de pdf

jochem wilbers

Conceptontwikkelaar, tekstschrijver en communicatieadviseur met veel ervaring in uiteenlopende sectoren waaronder die van het pensioen. Was verantwoordelijk voor verschillende communicatiedragers en –campagnes voor het pensioenfonds PME. 

Ontwikkelde met het creatieve team binnen Vechtlust onder meer ‘explanimations’ en infographics voor PMT, PME en het Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij. Verzorgde alle communicatie-uitingen rond de ontwikkeling van een Europees Pensioenen-track-and-trace-systeem. Onder andere met MN Services, PPGM en APG en in opdracht van de Europese Unie. En was betrokken bij de realisatie van mijnpensioenoverzicht.nl.

Elke sector heeft zo zijn eigen tempo in het adapteren van de moderne communicatiemiddelen. Wij delen onze lessons learned uit sectoren die u voorgingen in hun vernieuwingsslag. Van overheden en hogescholen tot zorginstellingen en banken.