concept

campagne

grafisch ontwerp

communicatiestijl

werving

btoc

fotografie

stop motion

video

animatie

Het VOvA staat voor het Voorgezet Onderwijs van Amsterdam. Onder deze stichting vallen: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, Cburg College, De nieuwe Havo, Hubertus & Berkhoff, Hyperion Lyceum, LUCA Praktijkschool, Tobiasschool, Vox College.

deel deze pagina

Wat gaat het worden?

Wervingscampagne Amsterdamse scholen

Vraag

Onder stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam vallen negen middelbare scholen, verspreid over de stad met verschillende profielen en niveaus. Aan ons de vraag hoe we met behulp van een paraplu-concept de afzonderlijke scholen op een aantrekkelijke manier kunnen presenteren. Streven is zoveel mogelijk scholieren te ontvangen tijdens de open dagen in januari, februari en maart. Met als uiteindelijk doel natuurlijk dat ze kiezen voor een VOvA-school.

Aanpak

In Amsterdam speelt – naast capaciteiten en voorkeur – ook het lot een rol bij de uiteindelijke school van plaatsing. Daar komt bij dat de afzenders heel divers zijn. Hoe complex het matchingsproces ook is, de basale vraag die aan de schoolkeuze voorafgaat is telkens dezelfde: “Wat gaat het worden?” Deze vraag past zo goed als campagnethema omdat het naadloos aansluit bij de fase waarin de doelgroep zich bevindt. Alles ligt nog helemaal open.

Creatie

Om dicht bij de beleving van de doelgroep te blijven, hebben we negen kinderen uit groep 8 centraal gezet in de campagne. Expressieve fotografie, toegankelijke stop motion filmpjes en grote betrokkenheid van de scholen bij het maken van de middelen zorgen ervoor dat de uitingen authentiek en geloofwaardig overkomen.  

De extra grote ogen van de modellen geven een opvallende draai aan het beeldconcept. Hiermee verbeelden we de twijfel. En dat zorgt voor identificatie en herkenning.

Resultaat

De campagnefotografie in combinatie met een kleurrijke, grafische projectstijl vormen de bouwstenen voor de campagne. Een mix van outdoor, opendagen-websites, voorlichtingsmaterialen en social content. Drie maanden lang heel erg zichtbaar bij Amsterdammertjes van elf, twaalf jaar. En hun ouders natuurlijk.

Het VOvA staat voor het Voorgezet Onderwijs van Amsterdam. Onder deze stichting vallen: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, Cburg College, De nieuwe Havo, Hubertus & Berkhoff, Hyperion Lyceum, LUCA Praktijkschool, Tobiasschool, Vox College.

concept

campagne

grafisch ontwerp

communicatiestijl

werving

btoc

fotografie

stop motion

video

animatie

deel deze pagina