grafisch ontwerp

communicatiestrategie

logo-ontwerp

projectstijl

webdesign

communicatieadvies

pr

illustratie

online campagne

campagnemanagement

video

online content

animatie

caop

Het CAOP voert onderzoeken uit, vormt het secretariaat van commissies en ondersteunt arbeidsmarktfondsen.

initiatiefnemers en partners

Opdrachtgevers namens de werkgevers- en werknemersorganisaties: arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS, StAG en StAZ. Ondersteund door het ministerie van VWS. Gecoördineerd door het CAOP. Uitgevoerd door FWG Progressional People.

Media- en communicatiepartners: Issuemakers en DMenZO.

deel deze pagina

Er is meer mogelijk dan je denkt.

Zorginspirator

vraag

Werkgevers in de zorg hebben het niet altijd even makkelijk om hun 1,2 miljoen medewerkers aan boord te houden. Hoge werkdruk, lage lonen, zo is de perceptie. Maar is dat het hele verhaal? Ontbreekt het mensen in de zorg juist vaak niet aan carrièreperspectief waardoor ze er de brui aan geven?

Weten ze eigenlijk wel wat er allemaal te koop is binnen hun vakgebied? Of daar omheen? Voor de sociale partners in de zorg (werkgevers- en werknemersorganisaties) was deze vaststelling de aanleiding om met FWG een innovatieve zorgcarrièretool te bouwen. Compleet met alle profielen, opleidingen, banen van de toekomst, competenties en vaardigheden en de mogelijkheid een persoonlijk advies te genereren.

Restte alleen nog de vraag hoe het platform moet heten, hoe het eruit komt te zien en op welke manier het succesvol aan die 1,2 miljoen mannen en vrouwen gebracht kan worden…

aanpak

In samenwerking met CAOP (namens de sociale partners ons aanspreekpunt) ontwikkelden we een strategie waarbij we gebruikmaken van de kracht van de achterban. Mediatoolkits die door de werkgeversorganisaties ingezet worden onder alle medewerkers. Deze decentrale activiteiten ondersteunen we met een landelijke PR- en online media-aanpak.  

creatie

Zorginspirator is een naam die zegt wat hij belooft. Daarnaast ontwikkelden we een frisse projectstijl die aansluit bij de ontdekdezorg-campagne van VWS en een beeldconcept waarbij modellen letterlijk over de schutting kijken (of erlangs) om te kunnen zien hoe groen het gras bij de buren is. Stijl en concept zijn consequent doorgevoerd op het portal en in alle media-uitingen.

resultaat

Logo, projectstijl, pay-off, online content, fotografie, uitleganimatie, testimonial video’s. En hopelijk een snel groeiende groep deelnemers aan het platform.

caop

Het CAOP voert onderzoeken uit, vormt het secretariaat van commissies en ondersteunt arbeidsmarktfondsen.

initiatiefnemers en partners

Opdrachtgevers namens de werkgevers- en werknemersorganisaties: arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS, StAG en StAZ. Ondersteund door het ministerie van VWS. Gecoördineerd door het CAOP. Uitgevoerd door FWG Progressional People.

Media- en communicatiepartners: Issuemakers en DMenZO.

grafisch ontwerp

communicatiestrategie

logo-ontwerp

projectstijl

webdesign

communicatieadvies

pr

illustratie

online campagne

campagnemanagement

video

online content

animatie

deel deze pagina