13 december 2019

Duidelijke verhalen

deel dit bericht

Juist in deze tijden van onzekerheid, extreem lage rentes en dreigende pensioenverlagingen kun je als fonds eigenlijk maar één ding doen: duidelijke en eerlijke verhalen vertellen. Ontdaan van jargon en andere ballast. Onze collega Bram legt in het vakblad Pensioen Bestuur & Management met Ellen van Amersfoort van PME uit wat we daarmee bedoelen.

Met Pensioenfonds PME maken we serieus werk van relevante en toegankelijke communicatie en voorlichting. Zó bijvoorbeeld.

echte smaken

Belangrijke boodschap van de Nierstichting: eten met minder zout is beter voor je nieren.

Kerst met Bakkie

Voorlichtingscampagne met Bakkie en de etensresten krijgt een vervolg in 2020.

Leerlingen werven

Serieus goed: campagne van start voor de OSB, middelbare school in de Amsterdamse Bijlmer.

AZL laat zich zien

Pensioenuitvoerder stapt uit de schaduw als dé veranderexpert. Met een nieuwe corporate identity.